web hit counter

สกรูหัวหกเหลี่ยม 10.9 (มิล)

สกรูหัวหกเหลี่ยม 10.9 (มิล)


ชื่อเรียกอื่นๆ: สกรูมิลดำ 10.9, น๊อตมิลดำ 10.9, สกรูหัวเหลี่ยมเหล็กแข็ง 10.9, น๊อตตัวผู้หัวเหลี่ยมเหล็กแข็ง 10.9, สกรูหัวเหลี่ยม 10.9, โบลท์ 10.9

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางรับแรงและค่าความแข็งของสกรูเหล็กแข็งและหัวน๊อต RITZความแข็งน๊อต, ความแข็งสกรู, ค่ารับแรง, ตาราง, คู่มือตารางน้ำหนักของสกรูหัวหกเหลี่ยม RITZน้ำหนักน๊อต, น้ำหนักน็อต, น้ำหนักสกรู, ตาราง, คู่มือ

Share:

Tags สินค้า


กรุณาเลือกมาตรฐานสินค้า : ไม่ระบุ DIN931 DIN933 JIS B 1180

ใช้คู่กับ
หัวน๊อตดำเหล็กธรรมดา (มิล)ตัวต่อชุด
หัวน๊อตดำ 8.8 (มิล)ตัวต่อชุด
หัวน๊อตดำ 10.9 (มิล)ตัวต่อชุด
แหวนอีแปะเหล็กตัวต่อชุด
แหวนอีแปะ F10Tตัวต่อชุด
แหวนอีแปะ S45Cตัวต่อชุด
แหวนสปริงดำตัวต่อชุด
ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลาง M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M30 M36
20mm
M8 X 20mm

M10 X 20mm
-------
25mm
M8 X 25mm

M10 X 25mm

M12 X 25mm
------
30mm
M8 X 30mm

M10 X 30mm

M12 X 30mm

M16 X 30mm
-----
35mm
M8 X 35mm

M10 X 35mm

M12 X 35mm

M16 X 35mm
-----
40mm
M8 X 40mm

M10 X 40mm

M12 X 40mm

M16 X 40mm

M20 X 40mm
----
45mm -
M10 X 45mm

M12 X 45mm

M16 X 45mm

M20 X 45mm
----
50mm
M8 X 50mm

M10 X 50mm

M12 X 50mm

M16 X 50mm

M20 X 50mm

M22 X 50mm

M24 X 50mm

M30 X 50mm
-
55mm --
M12 X 55mm

M16 X 55mm

M20 X 55mm

M22 X 55mm

M24 X 55mm

M30 X 55mm
-
60mm -
M10 X 60mm

M12 X 60mm

M16 X 60mm

M20 X 60mm

M22 X 60mm

M24 X 60mm

M30 X 60mm
-
65mm -
M10 X 65mm

M12 X 65mm

M16 X 65mm

M20 X 65mm

M22 X 65mm

M24 X 65mm

M30 X 65mm
-
70mm -
M10 X 70mm

M12 X 70mm

M16 X 70mm

M20 X 70mm

M22 X 70mm

M24 X 70mm

M30 X 70mm
-
75mm -
M10 X 75mm

M12 X 75mm

M16 X 75mm

M20 X 75mm

M22 X 75mm

M24 X 75mm

M30 X 75mm
-
80mm -
M10 X 80mm

M12 X 80mm

M16 X 80mm

M20 X 80mm

M22 X 80mm

M24 X 80mm

M30 X 80mm
-
90mm ---
M16 X 90mm

M20 X 90mm

M22 X 90mm

M24 X 90mm

M30 X 90mm
-
100mm ---
M16 X 100mm

M20 X 100mm

M22 X 100mm

M24 X 100mm

M30 X 100mm

M36 X 100mm
110mm ---
M16 X 110mm

M20 X 110mm

M22 X 110mm

M24 X 110mm

M30 X 110mm

M36 X 110mm
120mm ---
M16 X 120mm

M20 X 120mm

M22 X 120mm

M24 X 120mm

M30 X 120mm

M36 X 120mm
130mm ---
M16 X 130mm

M20 X 130mm

M22 X 130mm

M24 X 130mm

M30 X 130mm

M36 X 130mm
140mm ---
M16 X 140mm

M20 X 140mm

M22 X 140mm

M24 X 140mm

M30 X 140mm

M36 X 140mm
150mm ---
M16 X 150mm

M20 X 150mm

M22 X 150mm

M24 X 150mm

M30 X 150mm

M36 X 150mm
160mm ---
M16 X 160mm

M20 X 160mm

M22 X 160mm

M24 X 160mm

M30 X 160mm

M36 X 160mm
170mm ---
M16 X 170mm
--
M24 X 170mm
--
180mm ---
M16 X 180mm

M20 X 180mm

M22 X 180mm

M24 X 180mm

M30 X 180mm

M36 X 180mm
190mm ------
M24 X 190mm
--
200mm ---
M16 X 200mm

M20 X 200mm

M22 X 200mm

M24 X 200mm

M30 X 200mm

M36 X 200mm
220mm ------
M24 X 220mm

M30 X 220mm

M36 X 220mm
240mm ------
M24 X 240mm

M30 X 240mm

M36 X 240mm
260mm ------
M24 X 260mm

M30 X 260mm

M36 X 260mm
280mm ------
M24 X 280mm

M30 X 280mm

M36 X 280mm
300mm ------
M24 X 300mm

M30 X 300mm

M36 X 300mm
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง