web hit counter

สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 304 (มิล)

สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 304 (มิล)


ชื่อเรียกอื่นๆ: น๊อตหกเหลี่ยมสแตนเลสตัวผู้, สกรูสแตนเลส A2

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางรับแรงและค่าความแข็งของสกรูเหล็กแข็งและหัวน๊อต RITZความแข็งน๊อต, ความแข็งสกรู, ค่ารับแรง, ตาราง, คู่มือตารางน้ำหนักของสกรูหัวหกเหลี่ยม RITZน้ำหนักน๊อต, น้ำหนักน็อต, น้ำหนักสกรู, ตาราง, คู่มือ

Share:

Tags สินค้า

สกรูตัวหนอนดำ (มิล) สกรูหัวกลมคอสี่เหลี่ยมสแตนเลส 304 สกรูหัวจมดำ (มิล) สกรูหัวจมสแตนเลส 304 (มิล) สกรูหัวจมสแตนเลส 304 (หุน) สกรูหัวจมสแตนเลส 316 (มิล) สกรูหัวจมสแตนเลส 316 (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยม 10.9 (UNC) สกรูหัวหกเหลี่ยม 10.9 (UNF) สกรูหัวหกเหลี่ยม 10.9 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 (UNC) สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 (UNF) สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยมขาวเหล็กธรรมดา (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 304 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 304 (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 316 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 316 (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยมเหล็กแข็งชุบรุ้ง สกรูเตเปอร์จมสแตนเลส (มิล) สกรูเตเปอร์จมสแตนเลส (หุน)

กรุณาเลือกมาตรฐานสินค้า : ไม่ระบุ DIN931 DIN933 JIS B 1180
ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลาง M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
8mm
M3 X 8mm

M4 X 8mm

M5 X 8mm

M6 X 8mm
-----------
10mm
M3 X 10mm

M4 X 10mm

M5 X 10mm

M6 X 10mm

M8 X 10mm
----------
12mm
M3 X 12mm

M4 X 12mm

M5 X 12mm

M6 X 12mm

M8 X 12mm
----------
15-16mm
M3 X 15-16mm

M4 X 15-16mm

M5 X 15-16mm

M6 X 15-16mm

M8 X 15-16mm

M10 X 15-16mm

M12 X 15-16mm
--------
20mm
M3 X 20mm

M4 X 20mm

M5 X 20mm

M6 X 20mm

M8 X 20mm

M10 X 20mm

M12 X 20mm
--------
25mm
M3 X 25mm

M4 X 25mm

M5 X 25mm

M6 X 25mm

M8 X 25mm

M10 X 25mm

M12 X 25mm

M14 X 25mm

M16 X 25mm
------
30mm
M3 X 30mm

M4 X 30mm

M5 X 30mm

M6 X 30mm

M8 X 30mm

M10 X 30mm

M12 X 30mm

M14 X 30mm

M16 X 30mm

M18 X 30mm
-----
35mm
M3 X 35mm

M4 X 35mm

M5 X 35mm

M6 X 35mm

M8 X 35mm

M10 X 35mm

M12 X 35mm

M14 X 35mm

M16 X 35mm

M18 X 35mm
-----
40mm
M3 X 40mm

M4 X 40mm

M5 X 40mm

M6 X 40mm

M8 X 40mm

M10 X 40mm

M12 X 40mm

M14 X 40mm

M16 X 40mm

M18 X 40mm

M20 X 40mm
----
45mm
M3 X 45mm

M4 X 45mm

M5 X 45mm

M6 X 45mm

M8 X 45mm

M10 X 45mm

M12 X 45mm

M14 X 45mm

M16 X 45mm

M18 X 45mm

M20 X 45mm
----
50mm
M3 X 50mm

M4 X 50mm

M5 X 50mm

M6 X 50mm

M8 X 50mm

M10 X 50mm

M12 X 50mm

M14 X 50mm

M16 X 50mm

M18 X 50mm

M20 X 50mm

M22 X 50mm

M24 X 50mm
--
55mm --
M5 X 55mm

M6 X 55mm

M8 X 55mm

M10 X 55mm

M12 X 55mm

M14 X 55mm

M16 X 55mm

M18 X 55mm

M20 X 55mm

M22 X 55mm

M24 X 55mm
--
60mm --
M5 X 60mm

M6 X 60mm

M8 X 60mm

M10 X 60mm

M12 X 60mm

M14 X 60mm

M16 X 60mm

M18 X 60mm

M20 X 60mm

M22 X 60mm

M24 X 60mm
--
65mm --
M5 X 65mm

M6 X 65mm

M8 X 65mm

M10 X 65mm

M12 X 65mm

M14 X 65mm

M16 X 65mm

M18 X 65mm

M20 X 65mm

M22 X 65mm

M24 X 65mm
--
70mm ---
M6 X 70mm

M8 X 70mm

M10 X 70mm

M12 X 70mm

M14 X 70mm

M16 X 70mm

M18 X 70mm

M20 X 70mm

M22 X 70mm

M24 X 70mm

M27 X 70mm

M30 X 70mm
75mm ---
M6 X 75mm

M8 X 75mm

M10 X 75mm

M12 X 75mm

M14 X 75mm

M16 X 75mm

M18 X 75mm

M20 X 75mm

M22 X 75mm

M24 X 75mm

M27 X 75mm

M30 X 75mm
80mm ---
M6 X 80mm

M8 X 80mm

M10 X 80mm

M12 X 80mm

M14 X 80mm

M16 X 80mm

M18 X 80mm

M20 X 80mm

M22 X 80mm

M24 X 80mm

M27 X 80mm

M30 X 80mm
90mm ---
M6 X 90mm

M8 X 90mm

M10 X 90mm

M12 X 90mm

M14 X 90mm

M16 X 90mm

M18 X 90mm

M20 X 90mm

M22 X 90mm

M24 X 90mm

M27 X 90mm

M30 X 90mm
100mm ---
M6 X 100mm

M8 X 100mm

M10 X 100mm

M12 X 100mm

M14 X 100mm

M16 X 100mm

M18 X 100mm

M20 X 100mm

M22 X 100mm

M24 X 100mm

M27 X 100mm

M30 X 100mm
110mm ----
M8 X 110mm

M10 X 110mm

M12 X 110mm

M14 X 110mm

M16 X 110mm

M18 X 110mm

M20 X 110mm

M22 X 110mm

M24 X 110mm

M27 X 110mm

M30 X 110mm
120mm ----
M8 X 120mm

M10 X 120mm

M12 X 120mm

M14 X 120mm

M16 X 120mm

M18 X 120mm

M20 X 120mm

M22 X 120mm

M24 X 120mm

M27 X 120mm

M30 X 120mm
130mm ----
M8 X 130mm

M10 X 130mm

M12 X 130mm

M14 X 130mm

M16 X 130mm

M18 X 130mm

M20 X 130mm

M22 X 130mm

M24 X 130mm

M27 X 130mm

M30 X 130mm
140mm ----
M8 X 140mm

M10 X 140mm

M12 X 140mm

M14 X 140mm

M16 X 140mm

M18 X 140mm

M20 X 140mm

M22 X 140mm

M24 X 140mm

M27 X 140mm

M30 X 140mm
150mm ----
M8 X 150mm

M10 X 150mm

M12 X 150mm

M14 X 150mm

M16 X 150mm

M18 X 150mm

M20 X 150mm

M22 X 150mm

M24 X 150mm

M27 X 150mm

M30 X 150mm
160mm --------
M16 X 160mm

M18 X 160mm

M20 X 160mm

M22 X 160mm

M24 X 160mm

M27 X 160mm

M30 X 160mm
170mm --------
M16 X 170mm

M18 X 170mm

M20 X 170mm

M22 X 170mm

M24 X 170mm

M27 X 170mm

M30 X 170mm
180mm --------
M16 X 180mm

M18 X 180mm

M20 X 180mm

M22 X 180mm

M24 X 180mm

M27 X 180mm

M30 X 180mm
190mm --------
M16 X 190mm

M18 X 190mm

M20 X 190mm

M22 X 190mm

M24 X 190mm

M27 X 190mm

M30 X 190mm
200mm --------
M16 X 200mm

M18 X 200mm

M20 X 200mm

M22 X 200mm

M24 X 200mm

M27 X 200mm

M30 X 200mm
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง