web hit counter

สกรูเตเปอร์จมดำ (หุน)

สกรูเตเปอร์จมดำ (หุน)


ชื่อเรียกอื่นๆ: สกรูหัวเปเปอร์, สกรูหัวจมเตเปอร์, สกรูหัวเรียบ, สกรูหัวแบน, น๊อตเหัวจมเตเปอร์

Share:

Tags สินค้า

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4"-20NC 3/16"-24NC 3/8"-16NC 5/16"-18NC 1/2"-12BSW 1/2"-13NC 3/4"-10NC 5/8"-11NC
3/8" -
3/16"-24NC X 3/8"
------
1"
1/4"-20NC X 1"
-
3/8"-16NC X 1"

5/16"-18NC X 1"

1/2"-12BSW X 1"

1/2"-13NC X 1"
--
1-1/4"
1/4"-20NC X 1-1/4"
-
3/8"-16NC X 1-1/4"

5/16"-18NC X 1-1/4"

1/2"-12BSW X 1-1/4"

1/2"-13NC X 1-1/4"
--
3/4"
1/4"-20NC X 3/4"
-
3/8"-16NC X 3/4"

5/16"-18NC X 3/4"
----
1/2" -
3/16"-24NC X 1/2"
------
1-1/2"
1/4"-20NC X 1-1/2"
-
3/8"-16NC X 1-1/2"

5/16"-18NC X 1-1/2"

1/2"-12BSW X 1-1/2"

1/2"-13NC X 1-1/2"
-
5/8"-11NC X 1-1/2"
2" --
3/8"-16NC X 2"
-
1/2"-12BSW X 2"

1/2"-13NC X 2"

3/4"-10NC X 2"

5/8"-11NC X 2"
2-1/2" ------
3/4"-10NC X 2-1/2"

5/8"-11NC X 2-1/2"
3" ------
3/4"-10NC X 3"

5/8"-11NC X 3"
3-1/2" ------
3/4"-10NC X 3-1/2"

5/8"-11NC X 3-1/2"
4" ------
3/4"-10NC X 4"

5/8"-11NC X 4"
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง