web hit counter

สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 316 (มิล)

สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 316 (มิล)


ชื่อเรียกอื่นๆ: น๊อตหกเหลี่ยมสแตนเลสตัวผู้, สกรูสแตนเลส A4

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางรับแรงและค่าความแข็งของสกรูเหล็กแข็งและหัวน๊อต RITZความแข็งน๊อต, ความแข็งสกรู, ค่ารับแรง, ตาราง, คู่มือตารางน้ำหนักของสกรูหัวหกเหลี่ยม RITZน้ำหนักน๊อต, น้ำหนักน็อต, น้ำหนักสกรู, ตาราง, คู่มือ

Share:

Tags สินค้า

สกรูตัวหนอนดำ (มิล) สกรูหัวกลมคอสี่เหลี่ยมสแตนเลส 304 สกรูหัวจมดำ (มิล) สกรูหัวจมสแตนเลส 304 (มิล) สกรูหัวจมสแตนเลส 304 (หุน) สกรูหัวจมสแตนเลส 316 (มิล) สกรูหัวจมสแตนเลส 316 (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยม 10.9 (UNC) สกรูหัวหกเหลี่ยม 10.9 (UNF) สกรูหัวหกเหลี่ยม 10.9 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 (UNC) สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 (UNF) สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยมขาวเหล็กธรรมดา (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 304 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 304 (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 316 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 316 (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยมเหล็กแข็งชุบรุ้ง สกรูเตเปอร์จมสแตนเลส (มิล) สกรูเตเปอร์จมสแตนเลส (หุน)

กรุณาเลือกมาตรฐานสินค้า : ไม่ระบุ DIN931 DIN933 JIS B 1180
ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลาง M5-0.8 M6-1.0 M8-1.25 M10-1.5 M12-1.75 M16-2.0 M20-2.5 M24-3.0
10
M5-0.8 X 10

M6-1.0 X 10

M8-1.25 X 10
-----
12
M5-0.8 X 12

M6-1.0 X 12

M8-1.25 X 12
-----
15
M5-0.8 X 15

M6-1.0 X 15

M8-1.25 X 15

M10-1.5 X 15
----
20
M5-0.8 X 20

M6-1.0 X 20

M8-1.25 X 20

M10-1.5 X 20

M12-1.75 X 20
---
25
M5-0.8 X 25

M6-1.0 X 25

M8-1.25 X 25

M10-1.5 X 25

M12-1.75 X 25

M16-2.0 X 25
--
30
M5-0.8 X 30

M6-1.0 X 30

M8-1.25 X 30

M10-1.5 X 30

M12-1.75 X 30

M16-2.0 X 30
--
35
M5-0.8 X 35

M6-1.0 X 35

M8-1.25 X 35

M10-1.5 X 35

M12-1.75 X 35

M16-2.0 X 35
--
40
M5-0.8 X 40

M6-1.0 X 40

M8-1.25 X 40

M10-1.5 X 40

M12-1.75 X 40

M16-2.0 X 40

M20-2.5 X 40
-
45
M5-0.8 X 45

M6-1.0 X 45

M8-1.25 X 45

M10-1.5 X 45

M12-1.75 X 45

M16-2.0 X 45

M20-2.5 X 45
-
50
M5-0.8 X 50

M6-1.0 X 50

M8-1.25 X 50

M10-1.5 X 50

M12-1.75 X 50

M16-2.0 X 50

M20-2.5 X 50

M24-3.0 X 50
55
M5-0.8 X 55

M6-1.0 X 55

M8-1.25 X 55

M10-1.5 X 55

M12-1.75 X 55

M16-2.0 X 55

M20-2.5 X 55

M24-3.0 X 55
60
M5-0.8 X 60

M6-1.0 X 60

M8-1.25 X 60

M10-1.5 X 60

M12-1.75 X 60

M16-2.0 X 60

M20-2.5 X 60

M24-3.0 X 60
65 -
M6-1.0 X 65

M8-1.25 X 65

M10-1.5 X 65

M12-1.75 X 65

M16-2.0 X 65

M20-2.5 X 65

M24-3.0 X 65
70 -
M6-1.0 X 70

M8-1.25 X 70

M10-1.5 X 70

M12-1.75 X 70

M16-2.0 X 70

M20-2.5 X 70

M24-3.0 X 70
75 -
M6-1.0 X 75

M8-1.25 X 75

M10-1.5 X 75

M12-1.75 X 75

M16-2.0 X 75

M20-2.5 X 75

M24-3.0 X 75
80 -
M6-1.0 X 80

M8-1.25 X 80

M10-1.5 X 80

M12-1.75 X 80

M16-2.0 X 80

M20-2.5 X 80

M24-3.0 X 80
90 -
M6-1.0 X 90

M8-1.25 X 90

M10-1.5 X 90

M12-1.75 X 90

M16-2.0 X 90

M20-2.5 X 90

M24-3.0 X 90
100 -
M6-1.0 X 100

M8-1.25 X 100

M10-1.5 X 100

M12-1.75 X 100

M16-2.0 X 100

M20-2.5 X 100

M24-3.0 X 100
110 -----
M16-2.0 X 110

M20-2.5 X 110

M24-3.0 X 110
120 -----
M16-2.0 X 120

M20-2.5 X 120

M24-3.0 X 120
130 -----
M16-2.0 X 130

M20-2.5 X 130

M24-3.0 X 130
140 -----
M16-2.0 X 140

M20-2.5 X 140

M24-3.0 X 140
150 -----
M16-2.0 X 150

M20-2.5 X 150

M24-3.0 X 150
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง