web hit counter

ยูโบลท์แสตนเลส พร้อมหัวน๊อตคู่

ยูโบลท์แสตนเลส พร้อมหัวน๊อตคู่


ชื่อเรียกอื่นๆ: ยูโบลท์แสตนเลสรัดท่อ

Share:

Tags สินค้า

สำหรับท่อขนาด/ขนาดแกน 5/16" 1/4" 3/8" 1/2"
1"
5/16" X 1"
---
1-1/4"
5/16" X 1-1/4"
---
1/2" -
1/4" X 1/2"
--
3/4" -
1/4" X 3/4"
--
1-1/2"
5/16" X 1-1/2"
---
2"
5/16" X 2"
---
3" --
3/8" X 3"
-
2-1/2"
5/16" X 2-1/2"
---
3-1/2" --
3/8" X 3-1/2"
-
4" --
3/8" X 4"
-
5" --
3/8" X 5"
-
6" --
3/8" X 6"
-
8" --
3/8" X 8"

1/2" X 8"
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง