web hit counter

สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 304 (หุน)

สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 304 (หุน)


ชื่อเรียกอื่นๆ: น๊อตหกเหลี่ยมสแตนเลสตัวผู้, สกรูสแตนเลส A2

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางรับแรงและค่าความแข็งของสกรูเหล็กแข็งและหัวน๊อต RITZความแข็งน๊อต, ความแข็งสกรู, ค่ารับแรง, ตาราง, คู่มือตารางน้ำหนักของสกรูหัวหกเหลี่ยม RITZน้ำหนักน๊อต, น้ำหนักน็อต, น้ำหนักสกรู, ตาราง, คู่มือ

Share:

Tags สินค้า

สกรูตัวหนอนดำ (มิล) สกรูตัวหนอนดำ (หุน) สกรูหัวกลมคอสี่เหลี่ยมสแตนเลส 304 สกรูหัวจมดำ (มิล) สกรูหัวจมดำ (หุน) สกรูหัวจมสแตนเลส 304 (มิล) สกรูหัวจมสแตนเลส 304 (หุน) สกรูหัวจมสแตนเลส 316 (มิล) สกรูหัวจมสแตนเลส 316 (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยม 10.9 (UNC) สกรูหัวหกเหลี่ยม 10.9 (UNF) สกรูหัวหกเหลี่ยม 10.9 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 (UNC) สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 (UNF) สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยมขาวเหล็กธรรมดา (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 304 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 304 (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 316 (มิล) สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 316 (หุน) สกรูหัวหกเหลี่ยมเหล็กแข็งชุบรุ้ง สกรูเตเปอร์จมดำ (หุน) สกรูเตเปอร์จมสแตนเลส (มิล) สกรูเตเปอร์จมสแตนเลส (หุน)
ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4"-BSW 1/8"-40 3/16"-BSW 3/8"-BSW 5/16"-BSW 7/16"-BSW 7/16"-UNC 1"-BSW 1/2"-BSW 1/2"-UNC 3/4"-BSW 3/4"-UNC 5/8"-BSW 5/8"-UNC 7/8"-BSW
3/8" -
1/8"-40 X 3/8"

3/16"-BSW X 3/8"
------------
1"
1/4"-BSW X 1"
-
3/16"-BSW X 1"

3/8"-BSW X 1"

5/16"-BSW X 1"

7/16"-BSW X 1"

7/16"-UNC X 1"
-
1/2"-BSW X 1"

1/2"-UNC X 1"
--
5/8"-BSW X 1"

5/8"-UNC X 1"
-
1-1/4"
1/4"-BSW X 1-1/4"
-
3/16"-BSW X 1-1/4"

3/8"-BSW X 1-1/4"

5/16"-BSW X 1-1/4"

7/16"-BSW X 1-1/4"

7/16"-UNC X 1-1/4"
-
1/2"-BSW X 1-1/4"

1/2"-UNC X 1-1/4"
--
5/8"-BSW X 1-1/4"

5/8"-UNC X 1-1/4"
-
1/2"
1/4"-BSW X 1/2"

1/8"-40 X 1/2"

3/16"-BSW X 1/2"
-
5/16"-BSW X 1/2"
----------
3/4"
1/4"-BSW X 3/4"

1/8"-40 X 3/4"

3/16"-BSW X 3/4"

3/8"-BSW X 3/4"

5/16"-BSW X 3/4"
----------
5/8"
1/4"-BSW X 5/8"

1/8"-40 X 5/8"

3/16"-BSW X 5/8"
-
5/16"-BSW X 5/8"
----------
2"
1/4"-BSW X 2"
-
3/16"-BSW X 2"

3/8"-BSW X 2"

5/16"-BSW X 2"

7/16"-BSW X 2"

7/16"-UNC X 2"

1"-BSW X 2"

1/2"-BSW X 2"

1/2"-UNC X 2"

3/4"-BSW X 2"

3/4"-UNC X 2"

5/8"-BSW X 2"

5/8"-UNC X 2"

7/8"-BSW X 2"
1-1/2"
1/4"-BSW X 1-1/2"
-
3/16"-BSW X 1-1/2"

3/8"-BSW X 1-1/2"

5/16"-BSW X 1-1/2"

7/16"-BSW X 1-1/2"

7/16"-UNC X 1-1/2"
-
1/2"-BSW X 1-1/2"

1/2"-UNC X 1-1/2"

3/4"-BSW X 1-1/2"

3/4"-UNC X 1-1/2"

5/8"-BSW X 1-1/2"

5/8"-UNC X 1-1/2"
-
2-1/2"
1/4"-BSW X 2-1/2"
--
3/8"-BSW X 2-1/2"

5/16"-BSW X 2-1/2"

7/16"-BSW X 2-1/2"

7/16"-UNC X 2-1/2"

1"-BSW X 2-1/2"

1/2"-BSW X 2-1/2"

1/2"-UNC X 2-1/2"

3/4"-BSW X 2-1/2"

3/4"-UNC X 2-1/2"

5/8"-BSW X 2-1/2"

5/8"-UNC X 2-1/2"

7/8"-BSW X 2-1/2"
3"
1/4"-BSW X 3"
--
3/8"-BSW X 3"

5/16"-BSW X 3"

7/16"-BSW X 3"

7/16"-UNC X 3"

1"-BSW X 3"

1/2"-BSW X 3"

1/2"-UNC X 3"

3/4"-BSW X 3"

3/4"-UNC X 3"

5/8"-BSW X 3"

5/8"-UNC X 3"

7/8"-BSW X 3"
3-1/2"
1/4"-BSW X 3-1/2"
--
3/8"-BSW X 3-1/2"

5/16"-BSW X 3-1/2"

7/16"-BSW X 3-1/2"

7/16"-UNC X 3-1/2"

1"-BSW X 3-1/2"

1/2"-BSW X 3-1/2"

1/2"-UNC X 3-1/2"

3/4"-BSW X 3-1/2"

3/4"-UNC X 3-1/2"

5/8"-BSW X 3-1/2"

5/8"-UNC X 3-1/2"

7/8"-BSW X 3-1/2"
4"
1/4"-BSW X 4"
--
3/8"-BSW X 4"

5/16"-BSW X 4"

7/16"-BSW X 4"

7/16"-UNC X 4"

1"-BSW X 4"

1/2"-BSW X 4"

1/2"-UNC X 4"

3/4"-BSW X 4"

3/4"-UNC X 4"

5/8"-BSW X 4"

5/8"-UNC X 4"

7/8"-BSW X 4"
4-1/2" ---
3/8"-BSW X 4-1/2"

5/16"-BSW X 4-1/2"
--
1"-BSW X 4-1/2"

1/2"-BSW X 4-1/2"

1/2"-UNC X 4-1/2"

3/4"-BSW X 4-1/2"

3/4"-UNC X 4-1/2"

5/8"-BSW X 4-1/2"

5/8"-UNC X 4-1/2"

7/8"-BSW X 4-1/2"
5" ---
3/8"-BSW X 5"

5/16"-BSW X 5"
--
1"-BSW X 5"

1/2"-BSW X 5"

1/2"-UNC X 5"

3/4"-BSW X 5"

3/4"-UNC X 5"

5/8"-BSW X 5"

5/8"-UNC X 5"

7/8"-BSW X 5"
6" ---
3/8"-BSW X 6"

5/16"-BSW X 6"
--
1"-BSW X 6"

1/2"-BSW X 6"

1/2"-UNC X 6"

3/4"-BSW X 6"

3/4"-UNC X 6"

5/8"-BSW X 6"

5/8"-UNC X 6"

7/8"-BSW X 6"
5-1/2" ---
3/8"-BSW X 5-1/2"

5/16"-BSW X 5-1/2"
---
1/2"-BSW X 5-1/2"

1/2"-UNC X 5-1/2"

3/4"-BSW X 5-1/2"

3/4"-UNC X 5-1/2"

5/8"-BSW X 5-1/2"

5/8"-UNC X 5-1/2"
-
7" ---
3/8"-BSW X 7"
---
1"-BSW X 7"

1/2"-BSW X 7"

1/2"-UNC X 7"

3/4"-BSW X 7"

3/4"-UNC X 7"

5/8"-BSW X 7"

5/8"-UNC X 7"

7/8"-BSW X 7"
6-1/2" ---
3/8"-BSW X 6-1/2"
----
1/2"-BSW X 6-1/2"

1/2"-UNC X 6-1/2"

3/4"-BSW X 6-1/2"

3/4"-UNC X 6-1/2"

5/8"-BSW X 6-1/2"

5/8"-UNC X 6-1/2"
-
8" ---
3/8"-BSW X 8"
---
1"-BSW X 8"

1/2"-BSW X 8"

1/2"-UNC X 8"

3/4"-BSW X 8"

3/4"-UNC X 8"

5/8"-BSW X 8"

5/8"-UNC X 8"

7/8"-BSW X 8"
9" ---
3/8"-BSW X 9"
---
1"-BSW X 9"

1/2"-BSW X 9"

1/2"-UNC X 9"

3/4"-BSW X 9"

3/4"-UNC X 9"

5/8"-BSW X 9"

5/8"-UNC X 9"

7/8"-BSW X 9"
10" ---
3/8"-BSW X 10"
---
1"-BSW X 10"

1/2"-BSW X 10"

1/2"-UNC X 10"

3/4"-BSW X 10"

3/4"-UNC X 10"

5/8"-BSW X 10"

5/8"-UNC X 10"

7/8"-BSW X 10"
11" ---
3/8"-BSW X 11"
---
1"-BSW X 11"

1/2"-BSW X 11"

1/2"-UNC X 11"

3/4"-BSW X 11"

3/4"-UNC X 11"

5/8"-BSW X 11"

5/8"-UNC X 11"

7/8"-BSW X 11"
12" ---
3/8"-BSW X 12"
---
1"-BSW X 12"

1/2"-BSW X 12"

1/2"-UNC X 12"

3/4"-BSW X 12"

3/4"-UNC X 12"

5/8"-BSW X 12"

5/8"-UNC X 12"

7/8"-BSW X 12"
13" ---
3/8"-BSW X 13"
----
1/2"-BSW X 13"

1/2"-UNC X 13"

3/4"-BSW X 13"

3/4"-UNC X 13"

5/8"-BSW X 13"

5/8"-UNC X 13"
-
14" ---
3/8"-BSW X 14"
----
1/2"-BSW X 14"

1/2"-UNC X 14"

3/4"-BSW X 14"

3/4"-UNC X 14"

5/8"-BSW X 14"

5/8"-UNC X 14"
-
15" ---
3/8"-BSW X 15"
----
1/2"-BSW X 15"

1/2"-UNC X 15"

3/4"-BSW X 15"

3/4"-UNC X 15"

5/8"-BSW X 15"

5/8"-UNC X 15"
-
16" ---
3/8"-BSW X 16"
----
1/2"-BSW X 16"

1/2"-UNC X 16"

3/4"-BSW X 16"

3/4"-UNC X 16"

5/8"-BSW X 16"

5/8"-UNC X 16"
-
17" ---
3/8"-BSW X 17"
----
1/2"-BSW X 17"

1/2"-UNC X 17"

3/4"-BSW X 17"

3/4"-UNC X 17"

5/8"-BSW X 17"

5/8"-UNC X 17"
-
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง