web hit counter

หัวน๊อตดำเหล็กธรรมดา (มิล)

หัวน๊อตดำเหล็กธรรมดา (มิล)


ชื่อเรียกอื่นๆ: หัวน๊อตหกเหลี่ยม, น๊อตหัวเหลี่ยม

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางแสดงน้ำหนักหัวน๊อตหกเหลี่ยม RITZน้ำหนัก, หัวน๊อต, DIN934, JIS B 1181, BSW, ANSI B 18.2.2, คู่มือ, ตารางตารางรับแรงและค่าความแข็งของสกรูเหล็กแข็งและหัวน๊อต RITZความแข็งน๊อต, ความแข็งสกรู, ค่ารับแรง, ตาราง, คู่มือ

Share:

Tags สินค้า


กรุณาเลือกมาตรฐานสินค้า : ไม่ระบุ DIN934 JIS B 1181
เลือก ขนาด (Dia) เกลียว (Pitch)
M6 5.5
M8 1.0
M10 1.5
M12 1.75
M14 2.0
M16 2.0
M18 2.5
M20 2.5
M22 2.5
M24 3.0
M27 3.0
M30 3.5
M33 3.5
M36 4.0
M39 4.0
M42 4.5
M45 4.5
M48 5.0
M52 5.0
M56 5.5
M60 6.0
M64 6.0
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง