web hit counter

หัวน๊อตขาว, น๊อตกิโล (ตัวเมีย) หัวน๊อต BSW

หัวน๊อตขาว, น๊อตกิโล (ตัวเมีย) หัวน๊อต BSW

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางแสดงน้ำหนักหัวน๊อตหกเหลี่ยม RITZน้ำหนัก, หัวน๊อต, DIN934, JIS B 1181, BSW, ANSI B 18.2.2, คู่มือ, ตารางตารางรับแรงและค่าความแข็งของสกรูเหล็กแข็งและหัวน๊อต RITZความแข็งน๊อต, ความแข็งสกรู, ค่ารับแรง, ตาราง, คู่มือตารางเบอร์ประแจที่ใช้กับสกรูน๊อตแต่ละขนาด (มิล, หุน)เบอร์ประแจ, ความโตหัวสกรู, ความโตหัวน๊อต, ตาราง, คู่มือ

Share:

Tags สินค้า


กรุณาเลือกมาตรฐานสินค้า : ไม่ระบุ BSW

ใช้คู่กับ
สกรูหัวหกเหลี่ยมขาวเหล็กธรรมดา (หุน)ตัวต่อชุด
เลือก ขนาด (Dia) เกลียว (Pitch)
7/16" 14 BSW
3/8" 16 BSW
5/16" 18 BSW
1/4" 20 BSW
3/16" 24 BSW
1-3/8" 6 BSW
1-1/4" 7 BSW
1-1/8" 7 BSW
1" 8 BSW
7/8" 9 BSW
3/4" 10 BSW
5/8" 11 BSW
1/2" 12 BSW
2-1/4" 4 BSW
2" 4 BSW
1-3/4" 4.5 BSW
1-1/2" 5 BSW
3" 3.25 BSW
2-1/2" 3.5 BSW
3-1/2" 3 BSW
4" 6 BSW
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง