web hit counter

สตัดเกลียวแม่แรง (เกลียวเหลี่ยมคางหมู)

สตัดเกลียวแม่แรง (เกลียวเหลี่ยมคางหมู)

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางส่วนผสมเคมีของสตัดเกลียวเกรดต่างๆสตัด, เกลียว, แคมี, ส่วนผสม, สเปค

Share:

Tags สินค้า

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"- 1"- 1-1/4"- 1-3/8"- 1-1/2"- 1-5/8"- 1-3/4"- 2"- 2-1/2"-
1000mm
3/4" X 1000mm

1" X 1000mm

1-1/4" X 1000mm

1-3/8" X 1000mm

1-1/2" X 1000mm

1-5/8" X 1000mm

1-3/4" X 1000mm

2" X 1000mm

2-1/2" X 1000mm
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง